Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Voldgift

  Voldgift er et alternativ til vanlig prosedyre i domstol. Voldgift betyr at partene overlater avgjørelsen av en tvist til en privat domstol som består av dommere de selve valgt.

  Forskjellen til en vanlig domstol er at voldgift er raskere (bare en instans siden man ikke kan anke voldgiftsdommen), konfidensialitet siden prosedyren er hemmelig, ekspertise hos voldgiftsmennene og det er enklere å få fullbyrdelse i flere land. En voldgiftsprosedyre er imidlertid dyrere enn vanlig domstolsbehandling. Partene må, i tillegg til sine advokatkostnader, betale også voldgiftsmennene. 

  Spesielt hvis det dreier seg om en større kontraktssum kan bruk av voldgift være fornuftig, både for å løse tvisten diskret, forholdsvis raskt og en gang for alle. 

  For norske eksportører er bruk av vanlig domstolsbehandling vanligst innen EØS-området. Men også her kan en domstolsbehandling være tidkrevende og usikker. Dette både fordi forretningstvister ofte havner bakerst i domstolskøen, og fordi kompetansen på forretningsjuss hos lokale dommere ikke alltid er like god. 

  Det er viktig at en klausul om voldgift finnes allerede i salgskontrakten. Har man valgt såkalt «institusjonell voldgift» vil voldgiftsprosessen settes i gang mer automatisk enn ved en ad hoc voldgift. Ulempen er at førstnevnte form er klart dyrere.