Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Bli kjent med markedet

  Når du skal selge dine produkter i utlandet, er det nødvendig å bli kjent med markedet du skal inn i først. Et klart bilde av konkurransesituasjonen, salgs- og distribusjonskanaler, markedsføring, markedstrender og kundeønsker kan lette din internasjonaliseringsprosess betydelig. I tillegg er det viktig å sjekke om du har fritt spillerom, såkalt ”Freedom to Operate”, da andres immaterielle rettigheter kan skape effektive hindre for din bedrifts ekspansjon til nye markeder.

  Hvordan bli kjent med markedet

  Den beste måten å bli kjent med et nytt marked på, er å tilbringe tid der og snakke med potensielle kunder og partnere, sjekke ut konkurrenter og med egne øyne se hvordan markedet fungerer.

  Før du besøker markedet bør du gjøre noe research slik at du får et klarere bilde av bl.a. konkurransesituasjonen, salgs- og distribusjonskanaler, markedsføring, markedstrender og kundeønsker. Slik får du verdifull bakgrunnskunnskap som vil sørge for at du får mer ut av ditt senere besøk til markedet.

  Det er også viktig å sjekke om du har «freedom to operate», altså at dine produkter eller tjenester ikke kommer i konflikt med andres immaterielle rettigheter i markedet. Krenkelse av andres rettigheter innebærer at ditt produkt eller din tjeneste er for likt et produkt eller en tjeneste som allerede eksisterer i markedet. 

  Hva kan du gjøre

  Ved å gjøre søk på internett vil du for de fleste land og sektorer kunne finne noe statistikk og markedsdata. Vær bare forsiktig med å stole blindt på denne. Internett-research må derfor suppleres med mer direkte kontakt med markedet. Noen tips er å snakke med andre som eksporterer til dette markedet – eller som av andre grunner kjenner godt til landet du vurderer å selge til. Bilaterale handelskamre og ulike nettverksarrangementer kan være aktuelle steder å komme i kontakt med noen som kan gi deg verdifull informasjon.

  Følg også med på dine konkurrenter: Selger de til det landet du vurderer? I så fall: Hvem selger de til? Gjennom hvilke kanaler? Til hvilken pris? Med hvilken service? Hvordan markedsfører de seg?

  Du kan selv gjøre undersøkelser rundt «freedom to operate»:

  • Sjekk om det dere utvikler er unikt eller om det finnes immaterielle rettigheter (IPR) på liknende løsninger

  • Sjekk at dere kan produsere og selge produktet eller tjenesten uten å krenke andres rettigheter

  • Sørg for at dere sikrer eierskap til løsningen og all beskyttet teknologi dere trenger for å lage produktet

  • Dersom dere benytter forretningshemmeligheter eller kunnskap fra andre aktører, må dere sørge for at dere har en gjeldende avtale med dem og dette.

  For å avdekke punktene over bør det benyttes åpne søkedatabaser for registrerte varemerker, design og patenter. Dette kombinert med søk i ulike søkemotorer som Google m. fl. gir dere en god oversikt over hva som finnes av registrerte rettigheter (patent, design, varemerker) og konkurrerende produkter i markedet.

  Innovasjon Norges IPR-rådgivere kan gi deg nyttig informasjon og veiledning.

  Hvordan kan vi bidra

  Innovasjon Norges kontor i utlandet kan hjelpe deg med å skaffe markedsinformasjon. Ofte kan vi gi tips til nettsider hvor du selv kan finne informasjon. I markeder med vanskelig tilgjengelig informasjon, vil vi kunne gjøre enklere markedsanalyser for deg. Ved behov for mer dyptgående analyser og detaljert markedsinformasjon vil vi kunne henvise til eksterne konsulenter som kan hjelpe deg videre.

  Innovasjon Norge tilbyr også rådgivning knyttet til hvordan bedrifter kan sikre og utnytte sine immaterielle rettigheter (IPR) og verdier for å skape og sikre konkurransefortrinn.