• EN
 • Logg inn
 • Forstå forretningskulturen

  Det er ofte undervurdert hvor viktig det er å være oppmerksom på og forstå forretningskulturen i ulike land. God innsikt i forretningskultur kan være en nøkkel til suksess.

  Betydningen av forretningskultur

  Forretningskultur omfatter handlemåter, omgangsformer, tradisjoner, normer og regler for hvordan man jobber med forretningspartnere. Dette gjelder blant annet for hvordan man tar kontakt med potensielle kunder og samarbeidspartnere, hvordan man kommuniserer, hvor formelt eller uformelt samfunnet er og hvordan man bygger tillit.

  Spesielt viktig er det å sette seg inn i betydningen av hierarki, titler og beslutningsstrukturer, da dette kan ha innvirkning på hvor direkte eller indirekte man forhandler og inngår forretningsavtaler. Norge og norske bedrifter har generelt en flatere og mindre formell beslutningsstruktur enn de fleste andre land. Dette gjelder også i regioner og land vi oppfatter som nærmarkeder, som Norden og Tyskland. Bruk derfor litt tid til å sette deg inn i forretningskulturen i det landet og den bransjen forretningspartneren kommer fra.

  Hva kan du gjøre

  Det finnes modeller og studier som gir informasjon om ulike forretningskulturer og hva man bør være oppmerksom på. Hofstedes modell er en av de mest kjente for sammenligning av forretningskulturer. Her kan du lese mer om modellen og se ulike land opp mot hverandre. Andre nyttige nettsteder finner du i oversikten over nyttige lenker.

  Videre kan man lære mye av personer som kjenner både lokal og norsk forretningskultur. Det kan ofte være en fordel å ha en person med erfaring fra det aktuelle landet både før og under møter.

  Ikke minst gjelder det å stille godt forberedt og opptre profesjonelt med en klar formening om hva din bedrift både ønsker og har kapasitet til. Forøvrig er andre generelle råd å speile motparten, lytte bevisst, utvise normal høflighet, være tålmodig og ha utholdenhet.

  Hvordan kan vi bidra

  Våre medarbeidere ved kontorene i utlandet gir gjerne råd og veiledning i hvordan man best kan tilpasse seg og møte forretningskulturen i det aktuelle landet. Vi anbefaler å lese det som finnes på ulike nettsteder først, for så å ta en prat med våre kolleger om du føler behov for ytterligere informasjon.

  Om du ønsker at en av våre kolleger skal være med i møter med potensielle partnere eller kunder, kan det avtales spesielt.