Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Test produktet på kunder

  Når du har analysert hvilke behov kundene i et marked har, er det klart for å teste om din løsning er noe kundene faktisk er villige til å betale for. Her bør du gjøre deg opp noen antakelser og teste dine hypoteser.

  Betalingsvilje i markedet 

  Når du forstår hvilke behov kundene i et marked har, og vet hva de ønsker å løse, så er det klart for å teste om din løsning eller produkt er det markedet faktisk vil ha. Dette vil være den første milepælen i markedet. Har du en løsning som markedet ønsker å betale for?

  Hva kan du gjøre

  På dette stadiet har man gjerne en del antakelser, og disse må testes. Men hva skal testes? Start med å identifisere de mest risikable antakelsene.

  Såkalt problem-solution-fit har du når du kan bevise at du løser noe for kunden og skaper verdi for kunden.

  Det handler også om å få de første kundene ombord, så kalt early adopters. Tidlig kjøpere kan være med på å forme forretningsmodellen din i det aktuelle markedet.

  Det er helt vanlig at man i denne fasen opplever at ideene man hadde tidlig, ikke nødvendigvis skaper verdi for kundene. For å finne ut om det er en match mellom det du kan levere og det markedet vil ha, gjennomfører du eksperimenter der du får testet ut dine hypoteser. Sett hypotesene inn i en kontekst og test ut dine hypoteser der kundens behov oppstår. Lytt og lær, og ikke minst se hvordan de agerer.

  Hvordan kan vi bidra

  Rådgiverne ved Innovasjon Norges kontorer i utlandet kjenner det lokale markedet og ser mulighetene, samtidig som de kjenner norske bedrifter og forstår deres behov. Vi kan hjelpe deg  med å teste betalingsviljen i markedet!

  Vi tilbyr deg markedsrådgivning når du satser i utlandet.