• EN
 • Logg inn
 • Er din bedrift klar for internasjonalisering?

  Å satse internasjonalt krever riktig kompetanse, ekstra ressurser og god forankring ledelsen. Dette kommer i tillegg til at dine produkter og tjenester er overførbare til et utenlandsk marked.

  Riktig kompetanse og ressurser

  Eksport og internasjonalisering bør være planlagt som et langsiktig og strategisk løp. Forankring i ledelsen, styret og eierne er avgjørende for å kunne lykkes med eksport. Ledelsen må også være villig til å sette av tilstrekkelig tid, ressurser og budsjett for å bygge opp, utvikle og drifte internasjonale aktiviteter. Avklar også hvilke forventninger ledelsen har til både måloppnåelse og tidsperspektiv.

  Kunnskap om praktiske og strategiske utfordringer knyttet til eksport og internasjonalisering, samt kulturforståelse og språk, er viktig. Har du eller medarbeidere i bedriften internasjonal erfaring er det av stor verdi. Hvis dere ikke innehar denne kompetansen bør det vurderes hvordan dere kan bygge den opp. 

  Tilstrekkelig finansiering er en avgjørende faktor for å kunne lykkes med eksport. Det koster ofte mer enn du tror og det tar lenger tid enn forventet å få den ønskede avkastningen. Tenk over hvor mye penger det vil være nødvendig å sette av til den løpende driften når eksporten er kommet i gang. Vær også klar over at driftsfasen koster penger. Prosjektene som er satt i gang må følges opp, og investeringen blir ikke avsluttet så snart produktet eller tjenesten er lansert i det nye markedet.

  Sørg også for å ha realistiske forventninger til størrelsen på prosjektet. Satsing i nye markeder kan ofte kreve lenger tid og mer ressurser enn forventet. Det er derfor viktig å ha en klar formening om hvor lenge bedriften har råd til å "tape penger". I enkelte markeder vil det kunne ta flere år å få nok salg før man går i null. Snakk gjerne med andre bedrifter eller bransjeorganisasjoner med erfaring i det aktuelle markedet, for å få et innblikk i hvordan sektoren oppfører seg.

  Dersom din bedrift ikke oppfyller 100 % på alle områder, er det ingen grunn til å parkere eksportplanene. Det viktige vil uansett være å komme i gang med internasjonaliseringsprosessen og ikke nøle eller vente for lenge.

  Kapasitet

  Det er viktig å sikre at dere har mulighet til å produsere og levere, både til eksisterende og nye kunder, samt yte nødvendig kundeservice. Eksport og internasjonalisering vil ofte ha innvirkning på flere områder av produksjonen. Tenk gjennom hvordan for eksempel eksisterende lagringskapasitet og distribusjon er, og hvilke endringer dere vil måtte gjøre for å tilrettelegge for eksporten. 

  Det er sjelden at et produkt kan gå inn i et nytt marked uten noen justering eller tilpasning. Er dere villige, og har mulighet til å foreta produktjusteringer, produktbeskyttelse, sertifisering og merking i tillegg til å levere ettersalg og service? Et minimum er oversettelse av emballasje, bruksanvisninger og markedsmateriell. Tenk også gjennom om det er nødvendig med opplæring, montering, eller service knyttet til produktet, i så tilfelle må dere sørge for å ha gode partnere i utlandet.

  Hvordan kan vi bidra

  Våre medarbeidere ved distriktskontorene kan hjelpe deg med en gjennomgang av bedriftens forutsetninger og hjelpe til med å finne løsninger på eventuelle utfordringer. Gjennom kompetansetiltak, finansiering og rådgivning kan vi bidra til bedre å sette din bedrift i stand til å lykkes internasjonalt.