• EN
 • Logg inn
 • Identifiser ditt marked

   Markus Spiske/Unsplash.com
  Markus Spiske/Unsplash.com

  Din bedrift bør velge å gå inn i det markedet hvor dere har størst sjanse for å lykkes.

  Markedsvalg

  Mange norske bedrifter velger å etablere seg i nærliggende markeder fordi blant annet kultur- og språkbarrierer i mange tilfeller er mindre enn i markeder lengre unna. Det er likevel ikke alltid slik at der tilgjengeligheten oppleves som størst også er der du har best mulighet til å lykkes. Dere bør også vurdere hvor mange bedrifter dere skal gå inn i. For mange små og mellomstore bedrifter vil det være hensiktsmessig å gå inn i et begrenset antall markeder.

  En annen viktig faktor for å lykkes er å sørge for god forankring i bedriften. Dette gjelder i både styre, ledelse og de som jobber operativt. Et realistisk bilde på hva som er nødvendig av tid, budsjett og ressurser er nødvendig.

  På mange av markedene utenfor EU, Europa og Nord-Amerika møter norske bedrifter forretningsmiljøer hvor politiske og samfunnsmessige forhold har langt større betydning for de kommersielle mulighetene enn hva vi er vant til fra våre geografiske og politiske nærmarkeder.

  En fremgangsmåte kan være å teste produktet i et marked, for så å gå inn i andre markeder etter hvert som erfaringen øker. Om bedriften fokuserer på et geografisk marked, eller et kundesegment på tvers av geografi vil avhenge av både produkt, løsning og bedriften.

  Risiko ved Markedsvalg

  Daglige hendelser påvirker risikobildet i et land. Ved å se nærmere på blant annet korrupsjon, sikkerhetssituasjonen og det politiske bildet, vil bedriften bli bedre rustet til å gå inn i markedet. Grundige vurderinger knyttet til aktuelle land og sektorer vil redusere risikoen ved etablering i nye markeder. Du finner mer informasjon om dette på OECDs kontaktpunkt.

  Hva kan du gjøre?

  En systematisk kartlegging av nye markeder og nye omgivelser som din bedrift ønsker å operere i vil avdekke mulige hindringer og forhold som begrenser sjansene for å lykkes. Som selskap bør dere identifisere viktige kriterier for at dere skal lykkes i et spesifikt marked og se nærmere på disse. Det kan være å overvåke trender i bransjen, se nærmere på hvor konkurrentene kommer fra og hvilke muligheter som kan dukke opp i fremtiden.

  Eksterne faktorer kan påvirke din forretningsmodell. Verktøyet Business Model Environment (BME) er et nyttig verktøy dere kan bruke for å avdekke muligheter og utfordringer i markedet.

  Norge har alene og sammen med EFTA frihandelsavtaler med flere land. Reduserte handelsbarrierer til disse markedene kan gi norske eksportører et konkurransefortrinn. Sjekk hvem Norge har frihandelsavtaler med og se om du kan utnytte disse i dine markeder.

  Å se nærmere på handelsstatistikken til land kan hjelpe deg med å danne et bilde av hvor stort ditt potensielle marked faktisk er og hvilke land som importerer dine produkter. Hva et land importerer sier noe om hva et land ikke produserer selv, som markedet etterspør.

  Hvordan kan vi bidra?

  Våre rådgivere ved kontorene i utlandet kjenner det lokale markedet og mulighetene der, samtidig som de kjenner norske bedrifter og forstår deres behov. Vi tilbyr deg markedsrådgivning når du satser i utlandet.

  Rådgiverne ved eksportsenteret har kunnskap om internasjonal handel og bidrar med blant annet risikovurdering og har tilgang til nyttige verktøy når du skal inn i nye markeder.