• EN
 • Logg inn
 • Tenk internasjonalt fra dag én

   Unsplash.com
  Unsplash.com

  Ved å tenke eksport og internasjonalisering fra første stund kan din bedrift vokse raskere, bli mer konkurransedyktig og øke lønnsomheten.

  Hvorfor tenke internasjonalt?

  Det å satse på eksportmarkedet krever en del av bedriften, enten den allerede er veletablert i Norge, eller er i oppstartsfasen, og vil satse internasjonalt. I mange tilfeller vil det medføre økt risiko, men for noen selskaper er det den eneste reelle muligheten for å lykkes over tid.

  Det er mange fordeler ved å satse internasjonalt, blant annet kan din bedrift oppleve:

  • Økt salg. Du når flere potensielle kunder og kan forlenge produktets livssyklus.
  • Mer innovasjon. Bedriften blir utfordret til å tenke nytt. En internasjonal kunde med andre behov, kan være avgjørende for utviklingen av ditt produkt eller din løsning.
  • Raskere vekst. Eksportbedrifter vokser som regel raskere enn bedrifter som ikke eksporterer.
  • Redusert risiko og balansert vekst. Du er ikke like avhengig av å lykkes i ett marked og kan dermed spre risikoen og dra nytte av ulik vekst i forskjellige markeder.
  • Stordriftsfordeler. Høyere produksjon gir som regel lavere kostnader, slik at bedriften blir mer konkurransedyktig.
  • Bedret konkurransekraft. Bedriften blir eksponert for beste praksis i internasjonale miljøer. Dette kan bety ideer og forretningsmodeller, trender, markedsutvikling og nye samarbeidspartnere.
  • Gode internasjonale referanser, som kan bidra til økt salg også innenlands fordi det viser at bedriften lykkes i utlandet.

  Hva kan du gjøre?

  For å oppnå fordelene av en internasjonalisering, er det viktig at din bedrift er bevisst på hvordan dere skal gå frem. Din forretningsmodell må være robust nok til å tåle utfordringene som kommer når bedriften vokser. Forretningsmodellen skal svare på spørsmål som:

  • Hva skal du levere?
  • Hvem er kunden?
  • Hvem er venner og konkurrenter?
  • Hvordan skal du selge?
  • Hvordan skal du ta betalt?
  • Hvordan skal du levere?

  Ved å tenke internasjonalt tidlig vil du rsakt se behovet for å ha en smidig forretningsmodell som der kan endre og tilpasse til andre markeder. Vanligvis er det nødvendig å justere på forretningsmodellen for å lykkes i ulike markeder.

  Hvordan vi kan bidra

  Våre medarbeidere ved regionkontorene kan hjelpe til med en gjennomgang av bedriftens forutsetninger, og foreslå løsninger på eventuelle utfordringer. Gjennom kompetansetiltak, finansiering og rådgivning kan vi bidra til at din bedrift er bedre rustet til å lykkes internasjonalt.

  Vi har også mange kurs og workshops som er aktuelle for deg som vurderer å eksportere, eller allerede er i gang. Her vil du kunne få hjelp til å ta i bruk verktøy for å utvikle forretningsmodellen din, jobbe med IPR-strategi, svar på handelstekniske spørsmål og liknende.

  Rådgiverne ved våre kontorer i utlandet kjenner det lokale markedet og mulighetene der, samtidig som de kjenner norske bedrifter og forstår deres behov. De kan hjelpe deg å få bekreftet at ideen er attraktiv for flere enn deg selv og nettverket ditt.

  Det finnes også andre, for eksempel klynger, start-up miljøer og spesialister som kan dele sin erfaring med deg og øke dine sjanser for å lykkes med internasjonaliseringen.