Tenk internasjonalt fra dag én!

Ved å tenke eksport og internasjonalisering fra første stund kan din bedrift vokse raskere, bli mer konkurransedyktig og øke lønnsomheten.

Hvorfor gå internasjonalt?

Det å satse på eksportmarkedet krever en del av bedriften, enten den allerede er veletablert i Norge og planlegger å vokse internasjonalt, eller er i oppstartsfasen og vil satse internasjonalt fra første stund. I mange tilfeller vil det medføre en økt risiko, mens for en del selskaper er det den eneste reelle muligheten for å lykkes over tid.

Det er mange fordeler ved å gå internasjonalt, blant annet kan din bedrift oppleve:

 • Økt salg - du når flere potensielle kunder og kan forlenge produktets livssyklus.
 • Mer innovasjon - bedriften blir utfordret til å tenke nytt. En krevende internasjonal kunde eller en helt annet kundegruppe kan være avgjørende for utviklingen av ditt produkt eller din løsning.
 • Raskere vekst - eksportbedrifter vokser som regel raskere enn bedrifter som ikke eksporterer.
 • Redusert risiko og balansert vekst – du er ikke like avhengig av å lykkes i ett marked og kan dermed spre risikoen og dra nytte av ulik vekst i forskjellige markeder.
 • Stordriftsfordeler - høyere produksjon gir som regel lavere kostnader, og bedriften blir dermed mer konkurransedyktig.
 • Bedret konkurransekraft - bedriften eksponeres for beste praksis i internasjonale miljøer, ideer og forretningsmodeller, trender, markedsutvikling og nye samarbeidspartnere.
 • Gode, internasjonale referanser - kan bidra til økt salg innenlands fordi det viser at bedriften også lykkes i utlandet.

Hva kan du gjøre

For å oppnå fordelene av en internasjonalisering, er det viktig at din bedrift er bevist på hvordan den skal gjennomføres. Din forretningsmodell må være robust nok til å tåle utfordringene som kommer når bedriften vokser.
Forretningsmodellen skal svare på spørsmål som:

 • Hva skal du levere?
 • Hvem er kunden?
 • Hvem er venner og konkurrenter?
 • Hvordan skal du selge?
 • Hvordan skal du ta betalt?
 • Hvordan skal du levere?

Ved å tenke internasjonalt tidlig ser du raskt også behovet for å ha en smidig forretningsmodell som kan endres og tilpasses til andre markeder. Som regel må man justere på forretningsmodellen for å lykkes i ulike markeder.

Hvordan kan vi bidra

Våre medarbeidere ved distriktskontorene kan bistå med en gjennomgang av bedriftens forutsetninger og hjelpe til med å finne løsninger på eventuelle utfordringer. Gjennom kompetansetiltak, finansiering og rådgivning kan vi bidra til bedre å sette din bedrift i stand til å lykkes internasjonalt.

Vi har en mengde kurs, workshops og fagspesialister som er aktuelle for deg som vurderer å eksportere eller allerede er i gang. Her vil du kunne få hjelp til å ta i bruk verktøy for å utvikle forretningsmodellen din, jobbe med IPR-strategi, handelstekniske spørsmål og liknende.

Rådgiverne ved Innovasjon Norges kontorer i utlandet kjenner det lokale markedet og ser mulighetene, samtidig som de kjenner norske bedrifter og forstår deres behov. Vi kan hjelpe deg å få bekreftet at ideen er attraktiv for flere enn deg selv og nettverket ditt!

Det finnes også mange andre gode miljøer, som klynger, start-up miljøer og spesialister som kan dele sin erfaring med deg og øke dine sjanser for å lykkes med internasjonaliseringen.

Denne nettsiden gir deg en del grunnleggende informasjon og verktøy for veien videre. Den aller viktigste ressursen er våre medarbeidere, som ønsker å stå sammen med deg og se din bedrift lykkes både i Norge og i utlandet.