• EN
 • Logg inn
 • Remburs

  Remburs (Letter of Credit) er nok det mest allsidige og sikreste betalingsinstrumentet I internasjonal handel.

  Enkelt forklart er remburs en forpliktelse fra importørs bank at betaling skal skje til eksportør (beneficianten) forutsatt at vilkårene og betingelsene i rembursen er oppfylt, noe som gjenspeiles ved presentasjonen av spesifiserte dokumenter. I og med rembursen er et kredittinstrument vil importør kunne få innvilget kreditt fra sin bank. Dette er noe selvsagt importør betaler sin bank for.

  Fordeler

  Remburs er gunstig å benytte dersom det er vanskelig for eksportør å innhente tilstrekkelig kredittinformasjon på egen hånd og eller dersom det er vanskelig å imøtekomme kravene om kreditt fra kjøper. Å benytte remburs beskytter på sin side også importør med hensyn til at eksportør først mottar betaling når riktige dokumenter som frigjør varene til kjøper er presentert.

  Ulemper

  Det kan være en om stendig og krevende prosess, og kan i enkelte sammenhenger være en relativ kostbar metode i form av transaksjonskostnader. Det er mulig å sjekke med ulike banker omkring kostnadene for å benytte remburs, og det anbefales enten å fordele slike kostnader mellom eksportør og importør. I enkelte tilfelles er det mer naturlig at importør tar større deler av kostnadene og vis versa.

  Ulike former for remburs

  Ugjenkallelig

  Ifølge de nyeste remburs reglene er ugjenkallelig remburs uavhengig om det ikke står nevnt eksplisitt. Når den er ugjenkallelig innebærer det at kjøpers bank har en forpliktelse til å betale ovenfor eksportør dersom eksportør lykkes i å presentere dokumentene under rembursen til rett tid og til rett sted.

  Avistaremburs / Tidsremburs

  Med avistaremburs betyr at betalingen er gjort når dokumentene presenteres (kontant transaksjon). En tidsremburs betyr at selgeren har gjort et lån til kjøperen. Tidsrembursen gir utbetaling en tid etter presentasjonen dokumentet på forfallsdato.

  Betalbar i Norge eller Utlandet

  Rembursen er enten betalbar i Norge gjennom norsk bank eller i utlandet. Brev av kreditt betalingsperiode refererer til den fysiske plasseringen av dokumentene skal være tilgjengelig for betaling, aksept eller forsinket betaling. Betalingsinstruksjonene mellom bankene påvirker også betalingsmåten. Fra et norsk selskap sitt perspektiv, vil det være best om rembursen er betalbar i Norge ettersom godkjenningen av dokumentene ligger hos norsk bank- og også at eksportøren kan ha mulighet til å få betalt på et tidligere tidspunkt.

  Ubekreftet og bekreftet remburs

  På ubekreftede remburser, har selger ingen risiko på kjøper, bærer risiko for kjøpers bank og land. På en bekreftet remburs derimot er selger garantert betaling fra egen (norsk) bank, og bærer derfor ingen risiko. Remburser, er kontrollert av International Chamber of Commerce (ICC) rembursregler UCP 600. Du kan kjøpe reglene hos ICC Norge. http://www.iccnorge.no/

  Krav til bruk av remburs

  Det er også viktig å ha med seg at det kan oppleves krevende for en eksportør å oppfylle alle kravene lagt inn i en remburs, og det anbefales derfor å sette seg nøye inn i remburs regelverket, og benytte seg av profesjonelle «Trade Finance» ansatte i de større handelsbankene som vil veilede og ha stor interesse av at du lykkes.

  Rembursen er en juridisk kontrakt som er uavhengig av den underliggende salgskontrakten. Rembursen bør likevel kunne gjenspeile kontrakten. Dette betyr at banken ikke nødvendigvis vil bry seg med kvaliteten på produktene. Dette betyr videre at bankens forpliktelser videre går først og fremst på hvorvidt du får presentert dokumentene som avtalt, og forholder seg ikke for øvrig til varene.

  Når anbefales remburs

  Når risikoen i forbindelsen med eksporten og oppgjør er høy. Når du skal handle med nye eller mindre kjente kunder og når eksportøren er fornøyd med kredittverdigheten til kjøpers bank. Remburs anbefales også når kjøperens soliditet er svak, ved betaling for større volum og for skreddersydde varer.

  Remburs som middel for eksportfinansiering
  Remburs er et godt sikringsinstrument og kan benyttes for eksportfinansiering mot krevende kunder med behov for lenger kreditter. Dette er særlig gunstig på eksport til land med mangel på utenlandsk valuta og eller usikker betalingsevne.

  Fra en norsk eksportør sitt perspektiv vil den beste varianten av remburs være følgende;

  • Ugjenkallelig (Irrevocable)
  • Avista remburs (Payable at sight)
  • Betalbar i Norge (Payable in NORWAY)
  • Bekreftet av norsk bank (Confirmed by a Norwegian bank)