Eksport- og konjunkturutvikling

 Stephen Dawson, Unsplash.com
Stephen Dawson, Unsplash.com

De månedlige handelsstatistikkene bygger på foreløpige beregninger fra Statistisk Sentralbyrå.