• EN
  • Logg inn
  • Bedriftene venter produksjonsvekst

    Nå drar økt aktivitet i oljenæringen, og offentlig bygg- og anleggsaktivitet norsk produksjon opp. Les sammendrag av Norges Bank sin undersøkelse "Regionalt nettverk" for mai.

    Undersøkelsen er hovedsakelig gjennomført i mai og besvart av 322 kontaktbedrifter (nr. 2/2018, publisert 12. juni). De melder om noe svakere produksjonsvekst enn i januar, men venter imidlertid at veksten vil tilta fremover, og forventningene er litt oppjusterte fra januar.

    Oppjusteringen knyttes til økende aktivitet i oljenæringen og utsikter til høyere igangsetting av boliger. Fortsatt vekst i etterspørselen fra offentlig sektor trekkes også fram.

    Regional nettverk mai 2018 (pdf)