Eksporten i april 2018

Når månedene mars og april i fjor og i år sammenlignes, gjør påska at det i år er nedgang i mars og stor økning i april. Perioden januar – april gir derimot et godt bilde av utviklingen og denne viser 9,7 prosent vekst i fastlandseksporten.

Prisindeksene for fastlandseksporten viser 5,1 prosent økning fra 1. kvartal i fjor, noe som tyder på at eksportvolumet nå er 4-5 prosent høyere enn for ett år siden. Både fisk (villfanget og oppdrettslaks), energiprodukter, metaller og kjemiske produkter bidro til eksportøkningen i april.
Markedsutviklingen i utlandet er fortsatt positiv, men ifølge en fersk konjunkturrapport fra EU har tilfeldige og forbigående faktorer gitt en svak utvikling i 1. kvartal, etter god vekst i 2017. Usikkerheten har imidlertid økt.

Last ned hele rapporten (pfd)