Eksporten i august 2018

August viser god vekst både i samlet vareeksport og i fastlandseksporten. For råolje og naturgass er volumet lavere enn i august i fjor, men prisene er mye høyere. Dette smitter over på bensin og dieselprisen, som gir økt eksport fra raffineriene. Dette sammen med oppjustering av aluminiumseksporten i august, på grunn av tidligere underrapportering, gir ekstra sterk vekst i fastlandseksporten, når sammenligningen er august 2017.

Sammenlignet med august 2017, økte samlet vareeksport med hele 28 prosent i august. Holder vi skip, råolje og naturgass utenom, og bare ser på fastlandseksporten var det en økning på 20,3 prosent. Statistisk sentralbyrå påpekte forrige måned at volumtallene for aluminium har vært for lave tidligere i år. Noe av denne underrapporteringen er rettet opp nå i august, som dermed har fått volum som skulle vært registrert tidligere i år. Både dette og høye priser for raffinerte oljeprodukter som bensin og diesel, bidrar til den sterke veksten, sammenlignet med august i fjor. Måneden hadde 23 virkedag begge år. Veksten i fastlandseksporten tidligere i år har tydet på en underliggende vekst-trend på 8-10 prosent i eksportverdien.

Fram til og med august i år har fastlandseksporten økt med 9,3 prosent. Raffinerte petroleumsprodukter og elektrisk strøm inngår i fastlandseksporten, og energiproduktene har dratt eksportverdien opp. Tar vi bort energiproduktene er det en økning for annen fastlandseksport på 5,1 prosent så langt i år.

Last ned hele rapporten (pdf)