• EN
  • Logg inn
  • Eksporten i desember 2018

    Samlet norsk vareeksport kom opp i tusen milliarder kroner i 2018, etter 16,2 prosent økning fra 2017. Naturgass bidro mest til økningen med 30 prosent vekst, mens råolje økte med 18 prosent. Verdimessig sto hver av disse for 264 milliarder kroner. Fastlandseksporten av varer utgjorde 458 milliarder, opp 9,3 prosent fra året før.

    I denne utgaven er det tatt med flere figurer og tabeller, som viser utviklingen fra 2017 til 2018 på varegrupper og land. De fylkesfordelte tabellene viser også en mer detaljert varegruppering enn årstallene.

    Aller bakerst i rapporten, er vist turiststrømmen til norske hoteller og andre overnattingssteder fram til og med november 2018.

    Les rapporten for desember 2018 her