• EN
  • Logg inn
  • Eksporten i januar 2019

    Høye fiskepriser, økt eksport fra verkstedindustrien og metaller dro eksportverdien opp i januar, og bidro til 15 prosent økning i fastlandseksporten, sammenlignet med januar 2018.

    Internasjonalt øker usikkerheten og konjunkturbildet er i ferd med å bli svakere. Industriutviklingen i Tyskland peker ned og det er også svakere utsikter for andre store økonomier som Kina og USA. Selv om det kommer mer optimistiske signaler om fortsatt framgang i forhandlingene og håp om utsetting (og helst avlysning) av tollopptarapping, i handelskonflikten mellom Kina og USA. Usikkerheten er der fortsatt og det gjelder også mulig toll på europeiske varer til USA (biler mv). Berxit prosessen er også i høyeste grad uavklart – noe som bidrar til ekstra usikkerhet i Europa.
    Bak i rapporten er årstallene for overnattinger på hotell og andre overnattingsbedrifter tatt inn. Denne viser svake desember-tall, der økning for hotellene var lyspunktet, sammen med sterk økning for amerikanske turister i hele 2018.

    Les rapporten for januar 2019 her