• EN
  • Logg inn
  • Eksporten i juli 2018

    Samlet vareeksport var i juli hele 26 prosent høyere enn i juli i fjor. Økningen skyldes høyere priser på olje og gass.

    Fastlandseksporten økte mer beskjedent – med 3,2 prosent – og tar vi hensyn til at det var en virkedag mer i juli år enn i fjor, var det i realiteten en liten nedgang. Tilfeldige svingninger kan imidlertid slå spesielt sterkt ut i feriemåneder. Hittil i år har fastlandseksporten økt med 7,8 prosent. Tar vi bort alle energiprodukter, er økningen 3,8 prosent.

    Den nylig publisert «Update» fra IMF, viser fortsatt stabil vekst i konjunkturene, men usikkerheten har økt de siste månedene og flere land har trolig passert toppen. Forskjellen i vekst mellom land er også økende.

    Last ned hele rapporten (pdf)