• EN
  • Logg inn
  • Eksporten i mai 2018

    Samlet eksport preges nå av at olje, gass og raffinerte produkter har steget betydelig i pris, og dette løfter verdien av samlet eksport.

    Fastlandseksporten økte med 6,3 prosent i mai og hittil i år har den økt med 8,9 prosent. Raffinerte petroleumsprodukter og elektrisk strøm inngår i fastlandseksporten, og energiproduktene har dratt eksportverdien opp. Utenom energiproduktene er det en økning for annen fastlandseksport på 4,7 prosent så langt i år.

    OECD sin ferske, halvårlige Economic Outlook bekrefter IMF sine anslag for global vekst, som nå er i underkant av fire prosent. Veksten ventes å ligge på det nivået de to neste årene, før den svekkes igjen. Både verdenshandelen og investeringene har tatt seg opp, men noe mer moderat enn i tidligere oppgangskonjunkturer.

    Last ned hele rapporten (pdf)