Eksporten i oktober 2018

I motsetning til en svak september, ble oktober en rekordmåned for norsk vareeksport. Det har ikke vært eksportert mer i en enkeltmåned, regnet i kroner. Både høyere pris for råolje og naturgass og høyere volum av olje bidro. Samtidig økte eksportverdien av fastlandseksporten med hele 15,3 prosent. En ekstra virkedag bidro, men selv korrigert for dette var veksten over 10 prosent.

Bensin og diesel bidro til veksten i fastlandseksporten, og regnet uten varegruppen energiprodukter, som omfatter raffinerte petroleumsprodukter og elektrisk strøm, var det 11,6 prosent økning fra oktober i fjor. Hittil i år er økningen i denne delen av fastlandseksporten 6,0 prosent eller 17,5 milliarder kroner.

Brexit forhandlingene er nå inn i en avgjørende fase, og det foreligger utkast til overgangsavtale. Dette og utfordringene i handelspolitikken er omtalt på side 8-10.

Helt bak i rapporten er overnattingstallene for september vist og kommentert.

Last ned hele rapporten (pdf)