Februar 2018

Markedsutviklingen i utlandet har vært positiv, og til dels bedre enn ventet, og norsk fastlandseksport økte med 10,6 prosent i februar.

Petroleumsprodukter (bensin og diesel mv) drar fortsatt opp siden, eksportverdien for disse produktene var lav for ett år siden. Utenom de raffinerte produktene var fastlandseksporten 5,5 prosent høyere enn i februar i fjor, omtrent som i januar da veksten var 5,8 prosent. Hittil i år er det kjemiske industri, verkstedindustri og metallindustri som har bidratt til denne veksten. Spesielt positivt er en 9 prosent økning for verkstedindustrien, som igjen viser økning, etter en markert nedgang de siste årene.

Last ned hele rapporten (pdf)