Januar 2018

Økt eksport av bensin og diesel mv (raffinerte petroleumsprodukter), ga sterk økning i fastlandseksporten, sammenlignet med januar i fjor – opp 17,6 prosent.

Bedre markeder for metaller og kjemiske produkter i utlandet bidro også til økt eksport for disse varegruppene. Verkstedindustrien har fortsatt nedgang, men økt ordreinngang fra norsk sokkel bidro til å snu den negative trenden i ordrer mot slutten av fjoråret.

Last ned hele rapporten (pdf)