Mars 2018

Påska satte sitt preg på mars i år og ga tre færre virkedager enn året før. Det ga 4 prosent lavere fastlandseksport enn i mars 2017. For råolje var både volum og pris høyere enn for ett år siden og eksportverdien var derfor 24 prosent høyere enn i mars i fjor.

Markedsutviklingen i utlandet er fortsatt positiv, men i den siste tiden har det kommet statistikk som viser en svakere utvikling i flere euroland, blant disse Tyskland. Dette skaper ny usikkerhet rundt oppsvinget, selv om indikatorer for USA, Kanada, og de fleste andre viktige land peker opp.

Last ned hele rapporten (pdf)