• EN
  • Logg inn
  • Tjenesteeksporten 3. kvartal 2018

    Det er liten endring i eksport og import av tjenester. 

    Tjenester rettet mot eksportindustrien og petroleumssektoren tar seg nå opp igjen. Etter 0,6 prosent økning i tjenesteeksporten (utenom finansielle tjenester) fra 2. kvartal var verdien i 3. kvartal 10,3 prosent høyere enn i 3. kvartal 2017.

    Dette bildet bekreftes av foreløpige nasjonalregnskapstall for 3. kvartal, som viser 5,1 prosent volumvekst og 2,2 prosent prisvekst for samlet tjenesteeksport i samme periode.

    Last ned hele rapporten (pdf)