• EN
 • Logg inn
 • Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2018 og Norges Banks regionale nettverk

  Både eksporten og importen av tjenester (utenom de finansielle) økte markert i 2. kvartal 2018, og verdien var  henholdsvis 3,3 og 6,1 prosent høyere enn i 2. kvartal 2017.

  Dette bildet bekreftes av foreløpige nasjonalregnskapstall for 2. kvartal som viser 1,7 prosent volumvekst og 1,5 prosent prisvekst for samlet tjenesteeksport i samme periode.

  Norges Banks regionale nettverk viser at norske bedrifter venter tiltagende produksjonsvekst. Det er særlig økende aktivitet i oljesektoren og store offentlige infrastrukturinvesteringer som drar aktiviteten i Norge opp.

  Last ned rapporten om tjenesteeksport 2. kvartal 2018 (pdf)

  Last ned rapporten om Norges Banks regionale nettverk August 2018 (pdf)