Tjenesteeksporten i 4. kvartal og året 2017

Oversikten over tjenesteeksporten i 2017, viser at flere av tjenestenæringene også ble rammet av redusert etterspørsel fra petroleumsindustrien, og rapporten viser at tjenesteeksporten falt med 6,3 milliarder kroner eller 2,9 prosent fra 2016 til 2017.

Både eksporten og importen av tjenester økte fra 3. til 4. kvartal 2017, etter en relativt flat og svak utvikling gjennom de to siste årene. Importen har holdt seg noe bedre oppe enn eksporten. Statistisk sentralbyrå publiserer kvartalsvis statistikk for utenrikshandel med ikke finansielle tjenester. De foreløpige tallene for 4. kvartal viser at eksporten falt med 2,0 prosent eller 1,2 milliarder kroner fra 4. kvartal 2016, til 58,8 milliarder kroner i 4. kvartal 2017. Importen av tjenester økte i samme periode med 1,7 prosent eller 1,1 milliarder kroner til 65,8 milliarder. Det ga et underskudd i tjenestehandelen med utlandet på 6,9 milliarder kroner i 4. kvartal 2017.

Last ned hele rapporten (pdf)