• EN
  • Logg inn
  • Tjenesteeksporten i 4. kvartal og året 2018

    Samlet norsk tjenesteeksport tok seg opp i andre halvår 2018, men ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var veksten for hele året svakere enn for fastlandseksport av varer, henholdsvis 3,2 og 8,4 prosent.

    Egen statistikk for tjenesteeksport og tjenesteimport, utenom finansielle tjenester, viste 4,2 prosent vekst i tjenesteeksport og 2,8 prosent vekst i tjenesteimporten i 4. kvartal 2018, sammenlignet med 4.kvartal året før.

    De siste 14 sider av rapporten viser detaljert statistikk for overnattinger på norske hotell og andre overnattingssteder i året 2018 sammenlignet med 2017, og for månedene desember 2018 og januar 2019 spesielt.

    Les rapporten for 4. kvartal og året 2018 her