• EN
 • Logg inn
 • Krisen fortsetter i Eurosonen

  Tegn på langsom bedring for økonomiene i Eurosonen i løpet av det siste året, har gitt håp om en minkende sannsynlighet for en ny finanskrise. I følge beregninger utført av kredittforsikringsselskapet Coface, vil Eurosonen oppleve en samlet økonomisk vekst på 0,9 % i 2014. Allikevel er det et stykke igjen å gå før Eurosonens økonomi er helbredet.

  Mot slutten av 2011 mente analytikere at det var en økende mulighet for konkurser blant små og mellomstore selskaper, som ville satt i gang en kjede av bankkollapser over hele Europa. Nå virker det som at Eurosonens verste problemer er over, men visse konkursmønster har reist seg gjennom Europa, og investorer stiller fortsatt spørsmålstegn ved finanssystemene i de større økonomiene. Dette inkluderer Hellas, Irland og Portugal. Den største bekymring er Hellas, hvor den nasjonale gjelden økte med 19,5 % i tredje kvartal av 2013. For at situasjonen i Eurosonen skal bedre seg vil det kreves både formueskatt og høyere inflasjon.

  Konkursmønster
  Store deler av det vestlige Europa opplevde en økning i insolvens blant bedrifter på 9 % i 2013. Dette var et resultat av økende konkurstall i alle land bortsett fra Tyskland og Storbritannia. Konkurstallet vil fortsatt øke svakt i 2014.

  Sør-Europa
  Rapporten fra Coface tilsa at gjeldsbyrder i ulike i-land har blitt ekstreme i forhold til historiske data, og at størrelsen på disse foreslår at det er behov for restrukturering av ulike finansielle systemer. Sør-Europa er vanligvis sett på som et område med lav innlands etterspørsel, med en dominerende aktivitet av entreprenører med små og sårbare selskaper. Disse selskapene har oftest lav tilgang til finansiering.

  Spania innehar et høyt nivå av arbeidsledige, men har begynt å vise tegn til svak økonomisk vekst ved tredje kvartal av 2013. Grunnen er en kraftig vekst av eksport av varer som kjøretøy, økologiske matvarer og kjemikalier i løpet av de siste fem årene. Spania er derfor sakte men sikkert på vei mot å begynne å nedbetale gjelden og Coface har estimert at Spanias økonomi vil vokse med 0,5 % i løpet av 2014. For Frankrikes del forventer Coface en vekst på under 0,6 %. Frankrike hadde i 2013 et av sine verste år med tanke på konkurser for små og mellomstore bedrifter, og det er få tegn til forbedring i 2014.

  Urolig banksektor
  Mangelen på finansiering blant små og mellomstore bedrifter i Eurosonen har vært en realitet siden 2008-09. EU planlegger å konstruere et banksystem som skal bryte de økonomiske forbindelsene mellom utlånerne og styresmaktene. Det største problemet Eurosonen står ovenfor, er bankenes manglende evne til å finansiere økonomien. Mens bankene for det meste er eksponert innenfor EU, er det en håndfull store europeiske banker som er betydelig eksponert mot andre fremvoksende markeder. Risikoene knyttet til dette har vært kontrollerbare slik situasjonen er i dag, men det kan by på større problemer om Eurosonens problemer skulle lekke ut til andre nært knyttede og fremvoksende markeder.

  Først publisert 05.2014.

  Kilde: Trade International Digest
              Mai 2014

  Til eksportaktuelt