• EN
 • Logg inn
 • Norske tjenester på internasjonale markeder

  I 2015 hadde Norge en økning i tjenesteeksporten der tjenester innen sjøfart var den store vinneren, likevel viser resultatene en negativ utvikling. 

  Det har vært en reel økning av tjenesteeksport gjennom 2015, men veksten har ikke vært sterk nok til å unngå en negativ utvikling i handelsbalansen. Med andre ord har importen av tjenester økt mer enn eksporten. Resultatene av 2015 viser et minimalt overskudd. Den største nedgangen er petroleumstjenester, forretnings-profesjons, tekniske, lufttransport samt bygg- og anleggstjenester.

  Norge er en stor internasjonal aktør på sjøfart, og ikke overraskende utgjør transport og lagring den største andelen av vår tjenesteeksport med nesten 50 %. Sjøfartstjenestene er derfor den store vinneren som både dominerer tjenesteeksporten, men også viser stor vekst sammenlignet med 2014. Ser vi nærmere på tjenesteeksportens utvikling i prosent istedenfor omsetningsverdi har forskning og utvikling (FoU) hatt en utrolig vekst på hele 50 % gjennom 2015. Med andre ord begynner kunnskapsnasjonen Norge å sette større fotavtrykk på de internasjonale markedene.

  De største vekstmarkedene innenfor tjenesteeksporten (mye grunnet sjøfart) er lik vareeksporten innenfor Asia og Amerika, men med Europa som desidert viktigste marked med en andel på ca. 50 % mot 67 % innen vareeksporten.

  Mye tyder på at tjenesteeksporten i stor grad prises i norske kroner. Regner vi om i amerikanske dollar ville vi fått en markant nedgang i tjenesteeksporten i 2015. Lav kronekurs bidrar til et «fattigere» Norge selv om det styrker konkuranseevnen og stimulerer til mer salg fra den enkelte eksportbedrift.

  Først publisert 04.2016, skrevet av:
  John Rogne
  Spesialrådgiver Innovasjon Norge
  John.Rogne@innovasjonnorge.no