• EN
 • Logg inn
 • Utvidelse av ITA-avtalen

  Utvidelsen innebærer at flere IT-produkter vil være tollfrie.

  Den første utgaven av ITA-avtalen (avtalen for liberalisering av handel med informasjonsteknologiprodukter) ble vedtatt i desember 1996 og iverksatt 1. juli 1997. Avtalen skulle legge til rette for en liberalisering av handelen med informasjonsteknologiprodukter.

  Det har vært et behov for en modernisering av avtalen sett i lys av den teknologiske utviklingen. Etter forhandlinger i Verdens handelsorganisasjon (WTO) har 24 parter kommet til enighet om en utvidelse av produktdekningen i avtalen.

  Produktdekningen, spesielt sett i sammenheng med allerede eksisterende ITA, er omfattende og dekker ikke bare ferdigvarer, men også materialer og maskiner til fremstilling av informasjonsteknologiprodukter samt en rekke tilbehør til IT-produkter.

  For norsk eksport betyr dette at nye IT-produkter kan få tollfrihet når de importeres til de andre partene til avtalen.

  Du finner vareomfanget her, ved å velge dokumenter under «ITA Expansion».

  De ulike land kan velge å foreta en gradvis nedtrapping av tollsatsene, men det skal være tollfrihet senest fra 1. juli 2019.

  Følgende land og gruppe av land har signert utvidelsen av avtalen: Albania, Australia, Canada, Colombia, Costa Rica, EU, Filippinene, Guatemala, Hong Kong, Island, Israel, Japan, Kina, Malaysia, Mauritius, Montenegro, New Zealand, Norge, Singapore, Sveits, Sør- Korea, Taiwan, Thailand og USA.

  Når det gjelder innførsel til Norge har ikke utvidelsen nevneverdig betydning da samtlige produkter som utvidelsen omfatter er tollfrie.

  Først publisert 06.2016