• EN
 • Logg inn
 • Har du kontroll på din bedrift sine immaterielle verdier?

  IPR (International Property Rights) utgjør en stadig større andel av bedrifters eiendeler. De har blitt viktigere for å kunne drive forretningsvirksomhet, og utgjør også en større del av hindringene inn i et nytt marked.
  Immaterielle verdier innebærer flere ulike former for intellektuell kapital; human kapital, Struktur og relasjonskapital.
  • Med human kapital mener vi egenskaper, kunnskap, ferdigheter, knowHow, vilje, motivasjon og holdninger som de ansatte tar med seg hjem når de drar fra jobb.
  • Med struktur kapital mener vi patenter, varemerker, design, åndsvek, lisenser, oppfinnelser, databaser, software, manualer og bedriftshemmligheter bedriften beholder når de ansatte reiser hjem.
  • Med relasjonskapital mener vi kundelister, omdømme, samarbeid, goodwill, nettverk, produktsertifiseringer, og relasjoner til kunder og leverandører bedriften innehar.

  Første skritt – hva er hva
  IPR blir mer og mer viktig for å kunne drive forretningsvirksomhet. De utgjør også større del av hindringene inn i et nytt marked.
  IPR kan deles opp på mange måter. Det vanligste er å skille mellom de registrerbare rettighetene (varemerkeregistrering, designregistrering og patent) og de ikke-registrerbare.

  Patentstyret forvalter de registrerbare rettighetene i Norge. Når du søker om en registrerbar rettighet, søker du om en tidsbegrenset enerett til å utnytte den kommersielt i et gitt geografisk område. Søker du for eksempel varemerkeregistrering i Norge, men ikke i EU – kan andre utnytte ditt varemerke der kommersielt. Ved å registrere din rettighet, kan du enklere bevise dine rettigheter i tvister og i forhold til å synliggjøre verdier i selskapet. Du kan lese mer på www.patentstyret.no.

  De ikke-registrerbare rettighetene er ofte regulert gjennom lovgivningen. Åndsverksloven og markedsføringsloven er de mest sentrale lovene. Åndsverksloven regulerer opphavsretten. Det er samlet mye relevant informasjon på www.clara.no. Markedsføringsloven regulerer samhandlingen mellom bedrifter.

  Innen de ikke-registrerbare rettighetene er domene noe av det viktigste. Ved å registrere et domene, får du en adresse på nett som er din. Det å ha et godt domene, er viktig for å kunne styre kundene til din bedrift. Samtidig styrkes verdien av domenet av merkevaren og bekreftes av varemerkeregistreringen.
  For mange bedrifter er arbeidsavtaler med nøkkelpersoner, samarbeidsavtaler, kundelister det som er viktigst. Dette er også en viktig del av din IPR.

  Hvordan bruke IPR til å øke verdiene i bedriften?
  Skaff deg oversikt over hva du har i din bedrift – da er det enklere å finne ut om du mangler noe, om det er noe du ikke trenger, om du bør forsterke noe. IPR øker sin verdi når den er godt forankret i bedriftens ledelse og strategi. Det er først når IPR brukes som en integrert del av bedriftens virksomhet at den har reel verdi. Det å registrere rettigheter koster. Det er derfor viktig å vurdere kostnadene opp mot nytten bedriften vil ha med rettighetene.

  Hvem kan bistå?
  Det er mange private aktører som kan bidra med tjenester knyttet til dette. Patentkontorer, advokatkontorer med flere. Knytt til deg den kompetansen du trenger for din bedrifts behov.
  Innovasjon Norge har en liten gruppe som gir råd til våre prioriterte kunder om hvordan IPR kan brukes for å tjene mer penger. Ta kontakt med vårt kontor i det fylket dere har adresse. Våre kollegaer vil gjøre en vurdering av ditt prosjekt og henvise deg videre.

  Aktuelle aktiviteter:

  Det arrangeres en del konferanser innen temaet, blant annet av:
  1) Patentstyret
  2) IPR Forum
  3) Licensing Executive society International

  Først publisert 05.2011, skrevet av:
  Siri Bjørnstad
  Seniorrådgiver