• EN
 • Logg inn
 • Vil hjelpe eksportbedrifter til å lande nye kontrakter

   Pixabay/Gerd Altmann
  Pixabay/Gerd Altmann
  Eksportkreditt Norge og GIEK har gått sammen om et forenklet lånetilbud for å hjelpe små og mellomstore bedrifter å få fart på sin eksportvirksomhet.

      - Vårt mål er at alle eksportbedrifter som kan dra nytte av eksportfinansiering i sitt salgsarbeid skal kjenne til tilbudet. Totalproduktet som tilbys kundene i utlandet, lån fra Eksportkreditt Norge og lånegarantier fra GIEK, skal være så tilgjengelig og effektivt som mulig, sier utlånsdirektør for industri og fornybar energi Ivar Slengesol i Eksportkreditt Norge.

  Den nye, felles løsningen inkluderer blant annet et felles, forenklet søknadsskjema, et felles tilbud og forenklet låneavtale.

  Direktør for energi og industri i GIEK, Øyvind Ajer, sier den nye løsningen vil komme alle eksportører til gode, men at den vil få særlig stor betydning for små og mellomstore bedrifter.

     - Løsningen er basert på eksportkontraktens størrelse, og vil således være tilgjengelig også for større virksomheter, men den er utviklet med tanke på å gjøre det enklere for mindre virksomheter i utlandet å få plass eksportfinansiering fra Norge, sier Ajer.

  Det nye tilbudet gjelder for eksportkontrakter men en verdi opp til NOK 100 millioner.

     - Vi trenger en mangfoldig eksportindustri. Flere små og mellomstore bedrifter i Norge vurderer å eksportere sine produkter og tjenester direkte, og tilbudet vil gi små og mellomstore virksomheter nye muligheter på det globale markedet, sier Slengesol.

  Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). GIEK tilbyr garantier og Eksportkreditt Norge langsiktige lån til kunder av norske eksportbedrifter som kjøper kapitalvarer og tjenester.


  FAKTA OM DEN NYE LØSNINGEN

  Den nye løsningen fra Eksportkreditt Norge og GIEK består av:

  • Felles, forenklet søknadsskjema
  • Felles kommunikasjon og koordinerte saksbehandling
  • Felles tilbud (indikativt term sheet)
  • Felles term sheet
  • Forenklet låneavtale for lån opptil NOK 100 millioner
  • Forenklede krav til sikkerheter
  • Ett nytt låneprodukt, der eksportbedriften får valgmulighet til å avdekke residualrisikoen i stedet for bank

  Skrevet av:
  Eksportkreditt Norge og GIEK 
  Besøk www.eksportkreditt.no eller www.giek.no for mer informasjon