• EN
 • Logg inn
 • Shortsea shipping - et bedre transportalternativ

  Tysklands veier som Europas trafikknutepunkt er allerede overbelastet, og kan i verste fall føre til en kollaps. Dagens køer fører til dårligere livskvalitet, skader miljøet og er ødeleggende for Europas konkurransedyktighet på sikt. Denne artikkelen vil belyse de fordeler du og samfunnet kan få ved å benytte et forbedret transportalternativ; Shortsea shipping.

  Bærekraftig utvikling
  Skal du ha godset raskt fra et sted til et annet gjennom Europa, må man smøre seg med tålmodighet. Med stadige kødannelser og overtrafikerte veier minsker påliteligheten for optimal godsframføring. Biltransport er således ikke alltid det raskeste alternativ. Grunnet økende drivstoffpriser taler også økonomiske hensyn for å se etter andre løsninger. Det krever fortløpende vurderinger hos bedrifter og transportører for å oppnå en mer bærekraftig utvikling.

  Streng regulering av landtransport
  I dagens landtransport ligger det mange hindringer man må ta hensyn til.  Det er strenge kjøre- og hviletidsbestemmelser som kontrolleres hyppigere enn før. Generelle kjøreforbud for tungtransport i helger og på helligdager er også økende.
   
  Sjøveien - nye muligheter
  Fokuset må ligge på hvordan vareeiere skal bruke sjøveien når de tenker dør-til-dør løsninger. Vi tror det vil ligge store fordeler i å utvikle sjøhavner som blir til trafikknutepunkter der sjø, vei og bane møtes. Havnene er en viktig del av verdikjeden for transport av varer.  Tidsbruken i havnen er derfor en kritisk faktor. Blir volumene større, vil godshåndtering og effektivisering bedres. Det kreves et tett samarbeid mellom rederi, speditør, havner og vareeiere. 
   
  Sjøveien 28 % billigere
  For norske vareeiere som importerer gods fra Europa er det i snitt 28 prosent billigere å velge båt fremfor bil. Dette viser en omfattende kartlegging utført av Logistikk- og transportindustriens Landsforening. Miljøgevinsten er også stor. I gjennomsnitt reduseres CO2-utlisppet med 64 prosent. 


  Følgende elleve etapper ble kartlagt, med prosentvis kostnadsreduksjon:

  Rotterdam–Alnabru  28 %
  Velsen–Alnabru  25 %
  Gent–Alnabru  33 %
  Lille–Vestby  24 %
  Milano–Alnabru  35 %
  Madrid–Vestby  31 %
  Duisburg–Alnabru  21 %
  Hamburg–Alnabru  15 %
  Bristol–Alnabru  22 %
  Duisburg–Spjelkavik  33 %
  Duisburg–Tananger  33 %

  Snitt  28 %

  Kilde: Transport Inside

  Hvordan utnytte sjøveien best
  Mye handler om god planlegging istedenfor å velge ad hoc løsninger. Bedrifter med et visst volum kan lettere se sine langsiktige behov og tilpasse sin logistikk deretter. Samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter gjennom samlastinger kan være kostnadseffektive løsninger. 


  Tenk effektivt - tenk miljø - tenk langsiktig!

  Publisert 05.2013.