• EN
  • Logg inn
  • EF/Norge

    EF/Norge avtalen som eksisterte før EØS avtalen gjelder fortsatt for de produkter som ikke er dekket gjennom EØS avtalen. Dette gjelder i hovedsak kun ved eksport av enkelte fisk- og fiskeprodukter.

    EØS-avtalenes bestemmelser sier at EØS avtalen skal gå foran alle andre avtaler hvis varene som skal eksporteres er dekket av begge avtalene.