EF/Norge

EF/Norge avtalen som eksisterte før EØS avtalen gjelder fortsatt for de produkter som ikke er dekket gjennom EØS avtalen. Dette gjelder i hovedsak kun ved eksport av enkelte fisk- og fiskeprodukter.

EØS-avtalenes bestemmelser sier at EØS avtalen skal gå foran alle andre avtaler hvis varene som skal eksporteres er dekket av begge avtalene.