• EN
 • Logg inn
 • EFTA

  Det Europeiske Frihandelsforbundet EFTA er et frihandelsområde. Norge, Island, Sveits og Liechtenstein er medlemmer i EFTA.

  EFTA er en internasjonal organisasjon som fremmer frihandel og økonomisk integritet. Arbeidsoppgavene er lagt til EFTA-sekretariatet som er lokalisert i Genève og Brussel. EFTA-sekretariatet er ansvarlig for å opprettholde og vedlikeholde de inngåtte forpliktelsene ovenfor EFTA statene og andre land.

  Det vesentlige formål innenfor EFTA var gradvis å avskaffe toll og kvantitative restriksjoner for samhandel med industrivarer som har opprinnelse innenfor EFTAs område. Tollnedtrappingen er nå forlengst gjennomført med unntak av Island som har beholdt såkalt fiskaltoll for en rekke varer. Dette gjelder toll for varer som ikke produseres på Island og hvor toll følgelig ikke har beskyttelsesfunksjon.

  Avtalen ble undertegnet i Stockholm den 4. januar 1960 av Danmark, Norge, Portugal, Storbritannia, Sverige, Østerrike samt Sveits og Liechtenstein.

  Konvensjonen trådte i kraft 3. mai 1960, og den første tollreduksjonen partene imellom ble gjennomført den 1. juli samme år. Finland var assosiert fra 1961 og ble fullt medlem av EFTA 1. januar 1986.

  Danmark og Storbritannia forlot EFTA og ble medlemmer av EU fra 1. januar 1973, og Portugal fulgte etter 1. januar 1986. Sverige, Finland og Østerrike ble EU-medlemmer 1. januar 1995.

  Frihandels- og Opprinnelsesguiden