• EN
 • Logg inn
 • Albania/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA og Albania trådde i kraft 1. august 2011 for Norge sin del. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Albania oppnår tollfri innførsel til EFTA statene. Alle industriprodukter med opprinnelse i en EFTA stat oppnår tollfri innførsel til Albania. En del landbruksvarer får tollfordeler.

  Alle fisk– og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til Albania.

  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Albania.

  Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring.

  Ved eksport til Albania skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelseserklæringen.