• EN
 • Logg inn
 • Bosnia-Hercegovina/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Bosnia-Hercegovina trådte i kraft 01. januar 2015. Avtalen mellom partene innebærer, med få unntak, at industrivarer, bearbeidede landbruksprodukter samt fisk og andre marine produkter oppnår tollfri eller redusert tollsats ved innførsel til avtalepartene.

  En rekke fisk– og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene.
  Enkelte bearbeidede landbruksprodukter oppnår tollreduksjon etter avtalen. I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Bosnia-Hercegovina.

  Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis. I EFTA/Bosnia-Hercegovina er dette enten en fakturaerklæring eller et varesertifikat EUR.1.

  Ved eksport til Bosnia-Hercegovina skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelseserklæringen.