• EN
 • Logg inn
 • Canada/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Canada trådte i kraft 1. juli 2009. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Canada oppnår tollfri innførsel til EFTA statene. De aller fleste industriprodukter med opprinnelse i en EFTA stat oppnår tollfri innførsel til Canada.

  Alle fisk– og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til Canada. EFTA statene gir tollfri innførsel på av fisk og fiskeprodukter ved import fra Canada. En del landbruksvarer vil få tollfordeler under avtalen.

  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Canada.

  Opprinnelsesreglene presiserer kravene til produksjon og bruk av innsatsmaterialer fra land utenfor frihandelsområdet. Det er utarbeidet et spesielt sett med opprinnelsesregler ettersom Canada og EFTA hadde forskjellig utgangspunkt og reglene vil ikke likne så mye på opprinnelsesreglene i andre handelsavtaler.

  Ved eksport til Canada skal "Canada/EFTA" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelseserklæringen som enten skal være på engelsk eller fransk.