• EN
  • Logg inn
  • Chile/EFTA

    Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Chile trådte i kraft 1. desember 2004. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Chile oppnår tollfri innførsel til EFTA statene. De aller fleste industriprodukter med opprinnelse i en EFTA stat, oppnår tollfri innførsel til Chile.

    Nesten alle fisk– og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til Chile. EFTA statene gir tollfri innførsel av fisk og fiskeprodukter ved import fra Chile. En del landbruksvarer vil få tollfordeler under avtalen. I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Chile.

    Opprinnelsesreglene baserer seg på prinsippene i EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring.

    Ved eksport til Chile skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelseserklæringen.