• EN
 • Logg inn
 • Colombia/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia trådte i kraft 1. september 2014.
  Frihandelsavtalen med Colombia er en omfattende avtale som omfatter handel med varer, handel med tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter, offentlige anskaffelser, konkurranse, tvisteløsning og teknisk bistand.

  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Colombia. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig som frihandelsavtalen.

  For å oppnå tollfordeler til en avtalepart må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring. Du kan sjekke hva opprinnelsesreglene sier om ditt produkt her.

  Ved eksport av norske produkter skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.