• EN
 • Logg inn
 • Egypt/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA og Egypt ble iverksatt 1. august 2007.
  Avtalen er asymmetrisk, noe som medfører at tollen på en rekke industriprodukter trappes ned frem til 2020 ved innførsel til Egypt. Les mer om dette her.

  Fisk og fiskeprodukter oppnår redusert toll innenfor årlige kvoter ved innførsel til Egypt og på sikt skal denne ordningen avvikles slik at det blir mulig å oppnå full tollfrihet. For bearbeidede landbruksprodukter skal Egypt tilstå norske varer tilsvarende tollbehandling som tilsvarende produkter fra EU oppnår. En del landbruksvarer vil få tollfordeler under avtalen.

  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Egypt. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig som frihandelsavtalen.

  Opprinnelsesreglene er tilnærmet identiske med opprinnelsesreglene i EØS-avtalen og de inneholder det nye EUR-MED konseptet. For å oppnå tollfordelene i avtalen må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis som kan være et varesertifikat EUR.1 eller EUR-MED, eller en fakturaerklæring (EUR-MED).

  Ved eksport av norske produkter skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.