• EN
  • Logg inn
  • GCC/EFTA

    Avtalen mellom EFTA statene og GCC landene ble iverksatt 1. juli 2014. Den innebærer tollfrihet på de fleste fisk- og fiskeprodukter, samt en rekke industrielle produkter. En del produkter som fortsatt er tollbelagt vil bli fritatt for toll i løpet av en 5 års periode.

    I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med GCC.
    Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring.

    Ved eksport av norske produkter skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.