• EN
 • Logg inn
 • Hongkong/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Hongkong, Kina trådte i kraft 1. november 2012.

  Hongkong SAR tilbyr allerede tollfri markedsadgang for alle typer varer og frihandelsavtalen sikrer at denne praksisen videreføres.
  EFTA/Hongkong er en moderne frihandelsavtale som ikke bare omfatter handel med varer, men også handel med tjenester, investeringer, konkurranse, immaterielle rettigheter, handel og miljø og en separat avtale om arbeidstakerrettigheter.

  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Hongkong.

  Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis.

  Ved eksport til Hongkong skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.