Hongkong/EFTA

Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Hongkong, Kina trådte i kraft 1. november 2012.

Hongkong SAR tilbyr allerede tollfri markedsadgang for alle typer varer og frihandelsavtalen sikrer at denne praksisen videreføres.
EFTA/Hongkong er en moderne frihandelsavtale som ikke bare omfatter handel med varer, men også handel med tjenester, investeringer, konkurranse, immaterielle rettigheter, handel og miljø og en separat avtale om arbeidstakerrettigheter.

I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Hongkong.

Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis.

Ved eksport til Hongkong skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.