• EN
 • Logg inn
 • Israel/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Israel trådte i kraft i 1993. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i en avtalepart oppnår tollfri innførsel ved innførsel.

  All fisk og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til Israel. En del landbruksvarer vil få tollfordeler under avtalen.
  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Israel.

  Opprinnelsesreglene er tilnærmet identiske med opprinnelsesreglene i EØS-avtalen og de inneholder det nye EUR-MED konseptet. For å oppnå tollfordelene i avtalen må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis som kan være et varesertifikat EUR.1 eller EUR-MED, eller en fakturaerklæring (EUR-MED).

  Ved eksport av norske produkter skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.