• EN
 • Logg inn
 • Libanon/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Libanon trådte i kraft 1. januar 2007. Avtalen innebærer at mange industriprodukter gis tollfrihet, men at en del produkter er omfattet av et tollnedtrappingssystem der tollen reduseres til 0 i løpet av en 12 års periode. EFTA landene innrømmer full tollfrihet for alle industriprodukter fra iverksettelse.

  All fisk og fiskeprodukter gis tollfrihet ved innførsel til Libanon. En del landbruksvarer vil få tollfordeler under avtalen.

  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Libanon.

  Opprinnelsesreglene er tilnærmet identiske med opprinnelsesreglene i EØS-avtalen og de inneholder det nye EUR-MED konseptet. For å oppnå tollfordelene i avtalen må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis som kan være et varesertifikat EUR.1 eller EUR-MED, eller en fakturaerklæring (EUR-MED).

  Ved eksport av norske produkter skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.