Makedonia/EFTA

Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Makedonia trådte i kraft 1. mai 2002. Avtalen innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Makedonia oppnår tollfri innførsel til EFTA statene. De aller fleste industriprodukter med opprinnelse i en EFTA stat oppnår tollfri innførsel til Makedonia. Frem til 1. mai 2011 vil enkelte industriprodukter oppnå reduserte tollsatser. EFTA landene er sikret like vilkår som produkter med opprinnelse EU ved import til Makedonia.

Nesten all fisk og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til Makedonia. EFTA statene gir tollfri innførsel av fisk og fiskeprodukter ved import fra Makedonia.
Enkelte landbruksprodukter oppnår tollfri innførsel eller redusert tollsats ved innførsel til avtalepartene.

I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Makedonia.

Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring.

Ved eksport til Makedonia skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.