• EN
 • Logg inn
 • Nord-Makedonia/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Nord-Makedonia trådte i kraft 1. mai 2002. Avtalen innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Nord-Makedonia oppnår tollfri innførsel til EFTA statene. De aller fleste industriprodukter med opprinnelse i en EFTA stat oppnår tollfri innførsel til Nord-Makedonia. Frem til 1. mai 2011 vil enkelte industriprodukter oppnå reduserte tollsatser. EFTA landene er sikret like vilkår som produkter med opprinnelse EU ved import til Nord-Makedonia.

  Nesten all fisk og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til Nord-Makedonia. EFTA statene gir tollfri innførsel av fisk og fiskeprodukter ved import fra Nord-Makedonia.
  Enkelte landbruksprodukter oppnår tollfri innførsel eller redusert tollsats ved innførsel til avtalepartene.

  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Nord-Makedonia.

  Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring.

  Ved eksport til Nord-Makedonia skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.