• EN
 • Logg inn
 • Marokko/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Marokko trådte i kraft 1. januar 1993. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i en av avtalepartene oppnår tollfri innførsel ved import til en av partene.

  Nesten all fisk og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til Marokko. EFTA statene gir tollfri innførsel av fisk og fiskeprodukter ved import fra Marokko. En del landbruksvarer vil få tollfordeler under avtalen.

  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Marokko.

  Opprinnelsesreglene er tilnærmet identiske med opprinnelsesreglene i EØS-avtalen og de inneholder det nye EUR-MED konseptet. For å oppnå tollfordelene i avtalen må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis som kan være et varesertifikat EUR.1 eller EUR-MED, eller en fakturaerklæring (EUR-MED).

  Ved eksport av norske produkter skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.