• EN
 • Logg inn
 • Mellom-Amerika/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA og de mellomamerikanske statene Costa Rica og Panama trådte i kraft 19. august 2014.
  Frihandelsavtalen er en bred avtale som omfatter handel med varer og tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter og konkurranse. Avtalen inneholder et kapittel om handel og bærekraftig utvikling, med bestemmelser om handel, miljø og arbeidstakerrettigheter.

  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Costa Rica og Panama.

  For å oppnå tollfordeler til en avtalepart må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring. Du kan sjekke hva opprinnelsesreglene sier om ditt produkt her.

  Ved eksport av norske produkter skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.