• EN
 • Logg inn
 • Mexico/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Mexico trådte i kraft 1. juli 2001. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Mexico oppnår tollfri innførsel til EFTA statene. De aller fleste industriprodukter med opprinnelse i en EFTA stat oppnår tollfri innførsel til Mexico.

  Nesten all fisk og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til Mexico. EFTA statene gir tollfri innførsel av fisk og fiskeprodukter ved import fra Mexico. En del landbruksvarer vil få tollfordeler under avtalen.

  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Mexico.

  Opprinnelsesreglene baserer seg på prinsippene i EØS avtalens opprinnelsesregler. Bearbeidingslistene for enkelte produkter er mer liberale enn i de europeiske avtalene. Dette gjelder for kjemikalier, maskiner og bildeler.

  For å oppnå tollfordeler til en avtalepart må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring.

  Ved eksport til Mexico skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.