• EN
 • Logg inn
 • Montenegro/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Montenegro ble iverksatt 15. oktober 2012. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Montenegro oppnår tollfri innførsel til EFTA statene.

  Industrivarer oppnår tollfri innførsel til Montenegro, men enkelte varegrupper vil i en overgangsperiode oppnå reduserte tollsatser ved import til Montenegro. EFTA statene gir tollfri innførsel av fisk og fiskeprodukter ved import fra Montenegro. Montenegro har forpliktet seg til å avskaffe all toll på handel med fisk og andre marine produkter innen 1. januar 2018.

  Det er også inngått en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Montenegro om handel med ubearbeidede landbruksprodukter som inngår som del av frihandelsavtalen.

  Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring.

  Ved eksport av norske produkter skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.