• EN
 • Logg inn
 • Palestina/EFTA

  Frihandelsavtalen EFTA og Palestina trådte i kraft 1. juli 1999.
  Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Det palestinske området dekker handel med varer, fisk og andre marine produkter. Avtalen inneholder utviklingsklausuler som åpner for at samarbeidet kan utdypes på eksisterende områder eller utvides til å gjelde områder som ikke er omfattet av avtalen, herunder handel med tjenester.

  I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Det palestinske området som trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

  For å oppnå tollfordeler til en avtalepart må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring. Du kan sjekke hva opprinnelsesreglene sier om ditt produkt her.

  Ved eksport av norske produkter skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.