• EN
 • Logg inn
 • Peru/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Peru trådte i kraft 1. juli 2012. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Peru oppnår tollfri innførsel til EFTA statene. De aller fleste industriprodukter med opprinnelse i en EFTA stat, oppnår tollfri innførsel til Peru.

  Nesten all fisk og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til Peru. EFTA statene gir tollfri innførsel av fisk og fiskeprodukter ved import fra Peru. En del landbruksvarer vil få tollfordeler under avtalen.

  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Peru.

  Opprinnelsesreglene baserer seg på prinsippene i EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring.

  Ved eksport av norske produkter skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.