• EN
 • Logg inn
 • SACU/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA og SACU trådte i kraft 1. mai 2008. Avtalen gjelder mellom EFTA landene og SACU som består av Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland og Sør-Afrika. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i SACU oppnår tollfri innførsel til EFTA statene. Tollnedtrapping for industriprodukter med opprinnelse i en EFTA stat gjennomføres etter en fastlagt tidsplan ved import til SACU.

  En rekke fisk– og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til SACU. En del landbruksvarer vil få tollfordeler under avtalen.

  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med SACU.

  Opprinnelsesreglene baserer seg på prinsippene i EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring.

  Ved eksport av norske produkter skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.